Vrienden van't Huizeke

Het belangrijkste goede doel van Lions Club Grimbergen Noordrand

 

VZW Vrienden van het Huizeke wil in en rond de Brusselse Marollenwijk bijdragen tot armoedebestrijding door mensen die in armoede leven te betrekken bij het hele maatschappelijke gebeuren, de zelfredzaamheid van mensen die in armoede leven te bevorderen en met hen te streven naar meer kansen in de maatschappij.
De vzw overkoepelt een reïntegratie-project voor mensen die aan de zelfkant staan met alle aanpassingsproblemen van dien. Alleenstaanden en gezinnen kunnen er terecht voor professionele begeleiding en tijdelijke huisvesting.

Gevel van 't Huizeke In het buurthuis van de vzw op het Vossenplein nr 23 kan iedereen terecht. Er zijn eveneens twee appartementen voor tijdelijk verblijf en begeleiding “Den 12” en “De Sleutel”.
Lions Club Grimbergen Noordrand steunt dit initiatief ten volle, zowel met financiële bijdragen als met doorgedreven engagementen van de leden zelf. Op deze manier is de club in staat haar steentje bij te dragen in de bestrijding van de sluimerende heel nabijgelegen maar niet steeds zichtbare armoede van onze hoofdstad.

Jaarlijks dragen wij als club meer dan € 10.000 bij om de ergste noden te helpen lenigen en die zijn er altijd. Twee leden van Lions Club Grimbergen Noordrand zijn tevens bestuurslid van de vzw Vrienden van ‘t Huizeke waardoor de club ten volle betrokken is bij en inzicht heeft in de organisatie en de bestedingen.

Maar de nood is hoog in deze onzekere en moeilijke tijden, waar steeds meer mensen aan de zijkant van de maatschappij komen te staan. Armoede is in onze hoofdstad heel nabij, vaak dichter dan mensen denken. Daarom is uw gift noodzakelijk, omdat deze toelaat de vzw Vrienden van het Huizeke verder te ondersteunen en te laten groeien.

Heel concreet laat de steun aan onze club toe om een tweede woning in de buurt van het Vossenplein tot appartementen voor tijdelijk verblijf voor mensen in nood om te vormen zodat de vzw meer mensen kan opvangen en begeleiden.